Chris Santa Maria

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

AP VII (Heptagram), 2009
oil on canvas
48 x 48"